Innbydelse Fordypningsmerkehelg for speidere og rovere

Brekken og 1. Løten speidergrupper inviterer til fordypningsmerkehelg på Koppang 9. til 10.mars 2013.

Det er fremmøte på speiderhuset klokken 0815 på lørdag.
Vi er tilbake på speiderhuset ca kl 1630 på søndag.

Vi skal være på Koppang skole og ligge inne. Ta med det du trenger av klær og utstyr for ei helg, inkl kopp, tallerken, bestikk, hodelykt, innesko og uteklær. Antrekk er speiderskjorte og skjerf for de som har det. De som vil ligge ute må ta med utstyr til dette selv.

Helga koster kr 350,- som dekker all mat, husrom, materiell, merker og merkesnorer.

Påmelding på vedlagte skjema senest mandag 4. februar 2013.
Fyll inn gruppe, navn, antall merker fra før og merkeønsker, husk reserveønsker. For rovere, leder og foreldre/sjåfører fylles ut navn, R, L eller F og rovere fyller ut antall fordypningsmerker fra før.
Husk også å fylle inn mulighet for kjøring til/fra.

For speidere og roveraspiranter:
Det vil bli 12 timer med fordypningsmerkeøkter og du kan fylle opp disse 12 timene med merker fra listen under. Det kan være begrenset antall på noen merker så du må ta med noen reservevalg (husk å merke disse i påmeldinga med R). Du velger selvfølgelig merker ut fra interesse og hvilke merker du har fra før. Du som er ganske ny som speider og ikke har så mange merker fra før, velger først ut fra de grunnleggende/mest vanlige, merket med gult i tabellen. Noen av merkene vi tilbyr er helt nye og noen har vi ikke hatt tidligere og er i første omgang tiltenkt de som har de grunnleggende/mest vanlige merkene fra før. Disse er merket med grønt i påmeldingsskjemaet.

Merke – Tid – Dette må du evt. ta med deg:
Livline – 2 timer
Flagg – 2 timer
Førstehjelp – 2 timer
Kart og kompass – 4 timer – Kompass
Fyrbøter – 4 timer
Husstell – 4 timer – Forkle
Drama – 4 timer
Bake – 4 timer – Forkle
Lov og rett – 2 timer – PC hvis du har
Nord-Sør – 4 timer – PC hvis du har
Tauarbeid – 4 timer
Geocaching – 4 timer – GPS hvis du har
Matauk – 4 timer
Data – 4 timer – PC hvis du har
PMR – 4 timer – PMR (lisensfri walkie-talkie)

For roverne blir det ikke noen valgmuligheter, men 3 stk spennende 4 timers merker for alle.

Merke – Tid – Dette må du evt. ta med deg
Lek – 4 timer+leirbål
Etikk og verdigrunnlag – 4 timer+leirbål
Sliping og bryning av eggverktøy (kniv og øks) – 4 timer – Sløve kniver og økser

Fordypningsmerkehelg_2013_Påmeldingsskjema