Informasjonskanaler

Mjølner Speidergruppe bruker denne hjemmesiden for å informere speidere, foreldre og andre som ønsker å vite mer om speidergruppa.

Videre så deler vi alt vi legger ut på vår facebook side, som du finner her:  https://www.facebook.com/mjolnerspeidergruppe/
F
oreldregruppa har også ei egen gruppe, men der må du godkjennes for å være med. Den finner du her: https://www.facebook.com/groups/707935475968465/?fref=ts

Vi vurderer også å bruke sms for å sende ut informasjon, men da må dere gå inn på https://min.speiding.no/  og oppdatere informasjonen deres.

Her på hjemmesiden vår, på høyresiden, kan du registrere e-post adressen din, da får du en mail, hver gang det blir lagt ut noe på hjemmesiden.

 

Med vennlig speiderhilsen

StianR