Fører,-13+,-Rover,-tur, 14.-15.mai 2016

Det blir tur for førerpatruljen, rover og 13+ gjengen,
den 14.-15.mai 2016IMG_0090

Vi skal da padle, og målet er å
padle deler av Kynna vassdraget

Frammøte: Speiderhuset kl 09.00 den 14.05.16
Tilbake:       Speiderhuset kl 18.00 den 15.05.16

Pris                 kr. 150,- per person (troppen og rovere) Dekker all mat

Ta med: pakk etter listen” Pakking av sekk”. Vi skal sove ute. Ta med det du selv ønsker av snop.
Les hele innbydelsen her: Innbydelse førertur

Med vennlig speiderhilsen: Roverlaget Alces-Alces Mjølner Speidergruppe