Foreldremøte mandag 16. januar

Speideren er en frivillig og ideel organisasjon og drives på dugnad.

I tillegg til speiderarbeidet som synes på møter og turer, så eier og drifter vi både speiderhuset og speiderhytta Borgen. Både speiderhuset og speiderhytta er organisert som egne enheter med egne styrer, fordi det er for mye arbeid for en person å være leder for speiderarbeidet, speiderhuset og speiderhytta.

Vi trenger hjelp til å betjene våre bygninger og eiendom for å fordele dette på flere personer. Dette er ikke noen stor jobb, men det trengs at det er noen andre enn oss, som allerede bruker mye av vår fritid for deres barn.

På bakgrunn av dette så inviterer vi alle speiderforeldre til foreldremøte hvor vi vil informere mer om speiderarbeidet i Mjølner, og hva vi trenger hjelp til.

Vel møtt til foreldremøte
mandag 16. januar 2012 klokken 1800 på speiderhuset 🙂