Foreldremøte hussstyret/foreldreforeningen 17.02.14 kl 18

Velkommen til foreldremøte for husstyret/foreldreforeningen 17.02.14, kl 18 på speiderhuset

Temaene som skal taes opp er dugnader på huset, drøfte ideer om markedsføring for å få mer utleie og presentasjon av hvem  husstyret/foreldreforening er og hva de gjør.

Styremøte