Endringer i lederstaben

Vi gjør følgende endringer i lederstaben med umiddelbar virkning : 

  • Flokken; her tar Ingvild og Bjørn Steffen over som flokkledere med Marthe og Helene som flokkassistenter/-hjelpere.                                                                         
  • Troppen; her tar Arne Martin over som troppsleder med Stian, Åsne, Toon og Kenneth som troppsassistenter/-hjelpere.
  • Roverlaget; ingen endringer (Daniel fortsetter som leder). 

Med vennlig speiderhilsen,

Gunnar Jervell

Gruppeleder Mjølner speidergruppe