Ekstraordinært årsting – torsdag 18. juli kl. 19:00

Årstinget (gruppetingets årsmøte) vil bli avholdt på speiderhuset torsdag 18. juli 2013 klokken 1900 på speiderhuset.

Saksliste:

1 Konstituering av gruppetinget: a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen b) godkjenning av innkalling c) godkjenning av sakliste d) godkjenning av forretningsorden

2 Valg av: a) gruppeleder og eventuelle gruppeassistenter etter gruppetingets bestemmelse -gruppeleder for to år -gruppeassistent for to år

Gruppens besluttende organ er gruppetinget som består av: a) Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år. b) En representant for hver påbegynte 10 betalende medlem blant speidere i tropp som ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret. Stemmerett ved valget har bare fremmøtte medlemmer som er valgbare.

 

Etter årstingets slutt, vil lederpatruljen sitte og planlegge gruppens terminliste for 2013.

Se forøvrig Lover og retningslinjer her 

Årsting 2012 sakspapirer – ekstraordinært