Ekstraordinært årsting – onsdag 20. august kl. 19:00

Årstinget (gruppetingets årsmøte) vil bli avholdt på speiderhuset onsdag 20. august 2014 klokken 1900 på speiderhuset.

Saksliste:

1 Konstituering av gruppetinget:

a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen

b) godkjenning av innkalling

c) godkjenning av sakliste

d) godkjenning av forretningsorden

 

2 Valg av:

a) gruppeleder og eventuelle gruppeassistenter etter gruppetingets bestemmelse

Gruppens besluttende organ er gruppetinget som består av:

a) Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år.

b) En representant for hver påbegynte 10 betalende medlem blant speidere i tropp som ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret. Stemmerett ved valget har bare fremmøtte medlemmer som er valgbare.

Etter årstingets slutt, vil lederpatruljen sitte og planlegge gruppens terminliste for høst 2014.

Se forøvrig lover og retningslinjer her