Dugnader i Mjølner

Mjølner speidergruppe arrangerte for første gang på mange år dugnad
på Nordhue første helgen i høstferien.  Da vi varslet om dugnaden ble dette lunkent mottatt både blant speiderne og foreldrene.  Imidlertid viste det seg at det var god stemning på Nordhue denne helgen, og tilbakemeldingene jeg har fått har bare vært positive; det var faktisk artig å være på dugnad på Nordhue. 

Når det gjelder tidspunktet, så hadde vi en diskusjon i ledergruppen hvorvidt dette var en ugunstig helg å dra på tur til Nordhue.  Mange skulle ikke ha høstferie og de så derfor ikke dette som noe problem.  Vi valgte da å dra på dugnad Nordhue denne helgen.  Tidligere var det ganske vanlig med speiderturer i høstferien; vi var jo også på Skogbruksmuseet i sommerferien. 

Mjølner speidergruppe er i den unike og heldige situasjon at vi eier speiderhytta Borgen på Nordhue med en liten skogteig rundt, videre er vi eiere/medeiere i Speiderhuset ved Fylken.  Mens speiderhytta ble gitt oss som gave av Helge Væringgsaasens arvinger, så ble Speiderhuset i sin tid bygd og senere påbygd ved dugnadsarbeid av foreldrene og med bistand av speiderne.  Som sagt fikk vi Borgen som gave i 1919, men hytta var i dårlig forfatning og det krevde stor arbeidsinnsats av speidere og ledere for å få den i ønsket stand.  Sånn har det vært i mange av de 99 årene vi har eid stedet. 

Vi har i dag et hyttestyre på Nordhue, og et husstyre for Speiderhuset som gjør en formidabel innsats med å holde disse stedene i orden.  Dette gjør at vi som ledere i dag ikke trenger å bekymre oss for hvordan det står til med husene våre.  Kanskje gjør de oss en «bjørnetjeneste» ved at vi blir bortskjemte og slipper å tenke på at husene trenger ettersyn og vedlikehold?  Son gruppeleder vil jeg si tja, men samtidig gir det oss mulighet for å konsentrere oss om speiderarbeidet. 

Dugnadsånden er (dessverre) på vikende front i Norge.  Vi ser det også når det er spørsmål om bistand fra foreldrene ved større arrangementer etc.  Men når det er sagt, så hadde vi mange «foreldreløse» speidere tidligere også, blant annet da vi bygde Speiderhuset.  Jeg ønsker å lære speiderne våre at det er vi som eier disse husene, og at det forplikter oss til å ta vare på dem.  Jeg ønsker også at vi skal «ta tilbake» Nordhue i speiderarbeidet.  Tidligere hadde vi dugnad på Nordhue som en fast tur på terminlistene for høsten, og jeg har selv vært med på mange morsomme dugnader på Nordhue.  Kanskje vi skal gjeninnføre denne tradisjonen, men styre unna høstferien?  Jeg minner også om at vi har særdeles lite dugnadsarbeid i forhold til mange andre lag og foreninger. 

 

Gunnar Jervell

gruppeleder