Bilder fra vinteraktivitetsdag 4. mars 2012

Vinteraktivitetsdag for hele speidergruppa ble arrangert søndag 4. mars 2012 fra klokken 1200 ved bålplassen på Søbakken skole.
Det var flott vær og dagen ble benyttet til aking, pilking og grilling for alle de totalt 45 personene som møtte frem.
11 småspeidere, 5 speidere fra troppen, 5 rovere, 2 ledere og 22 foreldre/søsken.