Bilder fra kretsens dag

Helga 27.-29. mai 2011 arrangerte Røros og Brekken speidergrupper kretsens dag på Røros.
Tre speidere og en leder reiste avgårde med bussen på fredag og kom frem til Røros på kvelden, fikk satt opp telt og spist litt kveldsmat.

Lørdagen startet med frokost og åpning av kretsbannerkonkurransen etterfulgt av praktisk oppgave: lage bilde/hustavle med tema «speiding i Norge 100 år».
Så lunsj og orienteringsoppgaven: gå etter en sti oppmerket på kartet, finne poster underveis og tegne disse inn på kartet.
Etter dette var det tid for teorioppgaven, mange spørsmål om litt av hvert.
Omtrent samtidig med dette så ankom to småspeidere og en småspeiderleder med bussen sørfra.
Middag ble servert og etter dette ble det en rundtur i Røros med en praktisk oppgave: lage tyrkermatte.
Kvelden kom og vi tok buss opp til Olavsgruva hvor vi hadde kveldens «leirbål» omtrent 50 meter under bakken. Etter dette ble retur i buss og kveldsmat før natten senket seg.

Søndagen startet med frokost og flaggheis, denne dagen var det også tid for småspeiderkonkurransen, en rundløype med flere poster hvor de kunne vise hva de kan.
For patruljene som deltok på kretsbannerkonkurransen så var det også tid for rundløype med forskjellige poster og praktiske oppgaver.
Lunsj og avslutning av kretsens dag. Mjølners patrulje Bjørn endte opp på en 9. plass, mens småspeiderne fikk 3. plass i sin konkurranse.