Bilder fra 17. mai 2011

Tradisjon tro så deltok Mjølner også i år ved 17. mai feiringen i Leiret med flaggborg ved Folkehøgskolen, i skoletoget, ved parken etter skoletoget og ved arrangementet på Festningen på ettermiddagen. I år hadde vi en ganske stor flaggborg med 19 speidere på Folkehøgskolen, 18 speidere i skoletoget og 16 speidere på Festningen.