Årsting

Årstinget (gruppetingets årsmøte) vil bli avholdt på speiderhuset onsdag 26. januar 2011 klokken 1900.

Saksliste:
a) godkjenning av innkalling
b) valg av ordstyrer
c) valg av referent
d) valg av to personer til å underskrive protokoll
e) årsmelding
f) regnskap
g) arbeidsplan
h) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent
i) valg av:
-gruppeleder, for 2 år, Roy Arild Rugsveen stiller til gjenvalg
-gruppeassistent, for 2 år, Torill Rugsveen stiller til gjenvalg
-gruppens representanter til kretstinget
-regnskapsfører, for 1 år, Anders Ø. Johnsen stiller til gjenvalg
-revisor, for 1 år, Gunnar Jervell stiller til gjenvalg
-gruppens representant til Guttelaget Mjølner (Nordhue), for 1 år, Anders Ø. Johnsen stiller til valg
-gruppens representant til husstyret for speiderhuset, for 1 år, Stian Ringstad stiller til valg

Gruppens besluttende organ er gruppetinget som består av:
a) Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år.
b) En representant for hver påbegynte 10 betalende medlem blant speidere i tropp som ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret. Stemmerett ved valget har bare fremmøtte medlemmer som er valgbare.

Saksdokument til årsting for 2010