St.Georgsdag 2024

Tirsdag den 23. april markerte vi St. Georgsdagen ved grillplassen ved Sagtjernet.

Vi møttes på speiderhuset kl. 1800 og gikk samlet ned til odden nede ved Sagtjernet. Der hadde troppsassistent Stein Anders vært i forkant for å tenne et godt leirbål. Vi satte oss i ring rundt bålet og småspeiderleder Bjørn Steffen fortalte om ridderen St.Georg. Deretter leste roverlagsleder Vebjørn opp speidersjefenes St.Georgshilsning (St.georgshilsen fra speidersjefene kan du lese her: God Sankt Georgsdag! (speiding.no)

Deretter gjennomførte vi opptak av ledere og ulvunger som ikke enda hadde blitt tatt opp i sine enheter. Når det var gjort kunne vi alle fornye våre speiderløfter.

Så hadde vi en merkeseremoni hvor speidere i flokken og troppen fikk utdelt sine fordypningsmerker, merkesnorer og programmerker som de har gjennomført siden forrige merkeseremoni.

Etter at den offisielle delen av programmet var over, grillet vi  pølser og pinnebrød. I tillegg ble det tid til lek og sosialt samvær.

Les mer om St. Georgsdagen her: Legenden om St. Georg (speiding.no)