Innbydelse opptakstur aspiranter

Det blir opptakstur for aspirantene sammen med troppen og roverne 27. februar- 1. mars 2015.

Innhold og sted, er foreløpig hemmelig.
Dette er opptaksturen, hvor aspirantene blir tatt opp i troppen, og de nye patruljene blir vedtatt.
Viktig at alle blir med på denne turen.

På denne turen skal vi ligge ute, så pakk klær og utstyr for å sove ute. Vi skal gå, så godt fottøy, og ikke for tung sekk er også viktig.

Tid: 27. februar- 1. mars 2015
Sted: Hemmelig (Blir opplyst til foreldre som vil vite det, så ta kontakt med en av lederne i troppen)
Fremmøte: Speiderhuset, fredag 27. februar 2015, kl 18.00
Tilbake: Speiderhuset, søndag 24. februar 2015, kl 16.00
Pris: 300,- Dekker brødmat, middag lørdag, og lunch søndag

Påmelding innen 25. februar 2015  til post@mjolner.org

Les hele innbydelsen her:
Innbydelse-til-opptakstur-2015

Hjemmeleder for turen blir Stine-Therese Myrvang med tlf 94 98 37 98

Vil foreldrene være med å se på selve opptaket, så kom til Ydalir, rundt 17 tiden lørdag.  For veibeskrivelse, spør Stian på speiderhuset fredag, eller ring han på 99 26 27 80

Innbydelse til bowlingkveld

Fredag 13. februar 2015 klokken 19:00 ved Bowling1.

Førerpatruljen og alle speidere som er minimum 13 år er velkommen på Mjølner sin bowlingkveld.
Vi har bestilt 2 baner og Mjølner spanderer den første runden og skoleie. Hvis dere vil spille en runde til da koster det 30,- kr per runde/person. Drikke må kjøpes selv.

Hvis vi spiler 2 runder da forventer jeg at vi er ferdig rundt 20:30-20:45.

Jeg håper mange møter opp.
Sendt meg en melding (41776000) om du blir med.

Med vennlig speiderhilsen, Toon Sol Troppsleder

2015-innbydelse-bowling-kveld-13

Velkommen til Temahelg i Alvdal

Temahelg2015Temahelg 2015.
14.-15. mars 2015 Friluftsliv i Aukrust bygda

Innrykk på Plassen skole lørdag kl. 09:00
(fremmøte på speiderhuset klokken 06:30)
avsluttes søndag kl. 15:00
(tilbake på speiderhuset ca klokken 17:00-17:30)

Pris kr. 400,- (Dekker merker, overnatting, mat og 3 retters gallamiddag)

Følgende tema å velge imellom (maks tre økter):
Speidere:
Kelner, Kokk (dobbel økt), Air Scout (dobbel økt) fly og flyteori, Speiderhistorie, Skogsdrift, Orientering, Pionering, Fuglekjennskap, Fiske, Husstell, Ski, Brannvern
Rovere:
Sal og scene (tre økter)

Bindende påmelding leveres til din leder senest 23. februar 2015 , med en liste på seks tema i prioritert rekkefølge du ønsker å bli med på. (Bruk skjema i innbydelsen lenger ned)
Meld også fra om dere kan kjøre til og/eller fra, og med antall personer dere kan ta med.

PS: Viktig å gi beskjed om du har matallergi

Arrangør: 1.Vang og 2. Romedal Speidergruppe

Her er hele innbydelsen: 2015-Innbydelse-temahelg-Alvdal

Til informasjon

Det er avtalt et ledermøte med ledere i Mjølner speidergruppe og Hedmark krets av Norges speiderforbund på mandag 2. februar 2015.

Etter dette ledermøtet vil det bli innkalt til foreldremøte i Mjølner speidergruppe.

Dette er avklart med fungerende gruppeleder Gunnar Jervell.

Med vennlig speiderhilsen
Roy Arild Rugsveen
Kretsleder
Hedmark krets av Norges speiderforbund