Speiding i Norge 100 år

I 2007 var det 100 år siden Baden-Powell arrangerte den første speiderleiren på Brownsea Island. Allerede før speiderbevegelsen var formelt grunnlagt i England var de første norske speiderpatruljene i gang. Når jubileet for 100 år med speiding i Norge markeres i 2011, er det fordi Norsk Speidergutt-forbund ble grunnlagt våren 1911. Fra da av har det vært drevet organisert speiderarbeid på landsplan i Norge.

Les mer