Innkalling til foreldre møte 12. november

Det innkalles med dette til foreldre møte i regi av Mjølner Speidergruppe den 12.11.2014 kl. 19.00 på speiderhuset.

Det ble på årsmøte i foreldreforeningen / husstyret i Mjølner speidergruppe den 29.9.2014 besluttet at det skal etableres en foreldrekomité som skal ha som oppgave og være bindeledd mellom foreldre til barn i Mjølner speidergruppe og Mjølner speidergruppe. Komiteen skal velges på et foreldremøte i regi av Mjølner speidergruppe, og komiteen skal ledes av en komitéleder (2 kan evt dele på oppgaven som leder). Komitéleder får en plass i styret til foreldreforeningen/husstyret.

Dere inviteres til foreldremøte på speiderhuset den 12.11.2014 kl. 19.00 hvor valg av komité bl.a vil være ett av temaene.

Håper mange møter opp,

Toon Sol

Gruppeleder for Mjølner speidergruppe

UPDATE dugnad Borgen og Ingerstua

Hallo alle speiderforeldre!
Jeg vil på vegne av Guttelaget Mjølner få takke for innsatsen deres på Borgen og Ingerstua i helga. Det ble nedlagt mellom 70 og 90 timer dugnad lørdag og søndag, med flest frammøtte søndag. Vi fikk vasket Ingerstua og klargjort den for utleie til bl.a. patruljeturer. To køyesenger ble montert. Skap og hyller kom på plass, og to brannslukningsapparat ble montert. På Borgen kom veden inn i hus. Møbler ble vasket. Og hytta fikk en real omgang med vaskefilla! Og gjerdet ute fikk også en liten makeover. Det ble også byttet ovn på sovesalen. Nok en gang; takk for innsatsen til dere som møtte opp og tok et tak!
For Guttelaget; Trond Voldmo

Merker

Hei, vi har fått inn kretsmerker igjen. Disse bør være på speiderskjorte sammen med gruppebånd, gutte/jente merke og forbundsmerke. Også vil vi anbefale alle våre speidere til å ha et speiderlogg i hvilke du kan registrere masse speider aktiviteter som føres til merker som er mer omfattende. Alt dette har vi på speiderhuset og kan kjøpes på mandager vi har speiding.

Kretsmerke og gruppebånd    kr. 20
Gutte/jente merke                  kr. 25
Forbundsmerke                      kr. 18
Speiderlogg                            kr. 55

 

Det er Monique som er står for merkene.

Påminnelse dugnad Borgen og Ingerstua 18 og 19 oktober

Vi vil bare minne alle speider foreldre/ foresetter at vi trenger hjelp denne helgen.

Borgen og Ingerstua trenger en god husvask og vi må bære inn stokkene slik at de kan tørke.

Kan de som kommer være så snill og melde det til oss, da har vi oversikt hva mange som kommer.

Du kan gjøre det her ved å skrive en kommentar, du kan sende en epost til post@mjolner.org eller sende en tekstmelding til 41776000

Du kan også bruke facebook 

Dette er sametidlig med Jota/Joti så du har også en mulighet å se speidere i action. Vi håper at mange møter opp.

Vi sees,

 

Toon Sol

Gruppeleder Mjølner speidergruppe